Dünya sağlık örgütü nedir? (Ticari terimler kategorisi)

(World Health Organization - WHO) Bir. leşmiş Milletler Teşkilatı’na bağlı bir uzmanlık kuruluşu. Merkezi İsviçre’nin Cenevre kentindedir. Dünya ülkelerinde sağlık koşullarını geliştirmeyi amaçlar. Bu nedenle salgın hastalıklar konusunda bilgi toplayıp yayınlar, tedavi edici ilaçlar konusunda standartlar önerir, üniform sağlık sistemleri belirler, bulaşıcı hastalıkların uluslararası alanda yayılışını önlemeye çalışır.